10 วันแรกซุลหิจญะฮฺและบทเรียนจากเรื่องราวของนบีอิบรอฮีม

คำอธิบาย

กล่าวถึงความสำคัญของสิบวันแรกเดือนซุลหิจญะฮฺและภารกิจต่างๆ ของมุสลิมในวันดังกล่าว ซึ่งสังคมมุสลิมส่วนใหญ่มักจะหลงลืม พร้อมผูกโยงอะมัลการงานต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีม อะลัยฮิสสลาม เพื่อใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอันยิ่งใหญ่ของอิสลาม อันเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺทรงโปรดปราน

ส่งฟีดแบ็ก