ความจำเป็นที่มุสลิมต้องหาความรู้อิสลาม

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

บทบรรยายเกี่ยวกับความจำเป็นที่ต้องจัดให้มีการเรียนการสอนอิสลาม และความสำคัญของการหาความรู้ในสังคมมุสลิม พร้อมยกตัวอย่างถึงบทบาทของความรู้ในสมัยของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม การให้ความสำคัญของบรรดาเศาะหาบะฮฺต่อการหาความรู้ ที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อิสลามเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล