คุฏบะฮฺ ฮิจญ์เราะฮฺของบรรดานบีและการเปลี่ยนแปลง

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

อธิบายเกร็ดความรู้บางประการเกี่ยวกับการฮิจญ์เราะฮฺ หรือการอพยพของบรรดานบี เป็นเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต ซึ่งการฮิจญ์เราะฮฺจะยังคงมีบทบัญญัติอยู่จนกว่าจะถึงวันสิ้นโลก โดยมีประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การฮิจญ์เราะฮฺจากความผิด การฮิจญ์เราะฮฺจากคนผิด และการฮิจญ์เราะฮฺของหัวใจสู่อัลลอฮฺ สุบหานะฮูวะตะอาลา เป็นต้น

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล