คุฏบะฮฺ บทเรียนล้ำค่าจากฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบี

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

เล่าถึงเหตุการณ์บางตอนของการฮิจญ์เราะฮฺหรือการอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สาเหตุของการฮิจญ์เราะฮฺ และบทเรียนบางประการที่สามารถสร้างจิตสำนึกให้ภูมิใจกับอิสลาม และการเสียสละเพื่ออุดมการณ์แห่งความถูกต้องสืบไป

Download

หมวดหมู่เนื้อหา:

ส่งฟีดแบ็ก