คุฏบะฮฺ บทเรียนล้ำค่าจากฮิจญ์เราะฮฺของท่านนบี

คำอธิบาย

เล่าถึงเหตุการณ์บางตอนของการฮิจญ์เราะฮฺหรือการอพยพของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สาเหตุของการฮิจญ์เราะฮฺ และบทเรียนบางประการที่สามารถสร้างจิตสำนึกให้ภูมิใจกับอิสลาม และการเสียสละเพื่ออุดมการณ์แห่งความถูกต้องสืบไป

ส่งฟีดแบ็ก