เรื่องของอาดัมกับอิบลีส ในสูเราะฮฺ อัล-บะเกาะเราะฮฺ

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

ความสำคัญของสูเราะฮฺอัล-บะเกาะเราะฮฺในการขับไล่ญินและชัยฏอน การฟังอัลกุรอานในบ้าน อันตรายของการทำคุณไสย วิธีการของอิสลามในการปัองกันรักษาไสยศาสตร์ ชิริกและคุรอฟาต หน้าที่ของเคาะลีฟะฮฺ เรื่องราวของอาดัมกับอิบลีสในสวรรค์ และการท้าทายของชัยฏอนที่จะทำลายลูกหลานอาดัมจนถึงวันกิยามะฮฺ พร้อมบทเรียนที่ได้รับ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล