ทำไมมุสลิมต้องเรียนรู้อิสลาม

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงบรรยายที่กล่าวถึงสาเหตุอันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้มุสลิมต้องเรียนรู้อิสลามอยู่เสมอ เช่น เพื่อทำให้สามารถรู้วิธีการทำอิบาดะฮฺอย่างถูกต้อง ทำให้รู้และจำแนกแยกแยะสิ่งที่ฮาลาลและหะรอมได้ ทำให้มีกำลังใจในการดำรงชีวิตและเห็นคุณค่าของการเป็นมนุษย์ และรู้จักที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าในชีวิต ด้วยสติและวิทยปัญญาที่ได้รับมาจากการเรียนรู้อิสลาม เป็นไฟล์เสียงจากเว็บไซต์มุสลิมออนแอร์

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล