มุสลิมะฮฺกับการเป็นเสาหลักในสังคม

คำอธิบาย

ชุดไฟล์เสียงกิจกรรมอภิปรายศาสนาประจำเดือน จัดโดยชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนขององค์การส่วนบริหารจังหวัดปัตตานี

ส่งฟีดแบ็ก