มุสลิมะฮฺกับการเป็นเสาหลักในสังคม

หมวดหมู่เนื้อหา:

คำอธิบาย

ชุดไฟล์เสียงกิจกรรมอภิปรายศาสนาประจำเดือน จัดโดยชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนขององค์การส่วนบริหารจังหวัดปัตตานี

ส่งฟีดแบ็ก