มุสลิมะฮฺกับการเป็นเสาหลักในสังคม

คำอธิบาย

ชุดไฟล์เสียงกิจกรรมอภิปรายศาสนาประจำเดือน จัดโดยชมรมสตรีมุสลิมจังหวัดปัตตานี โดยการสนับสนุนขององค์การส่วนบริหารจังหวัดปัตตานี

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก