บุญล้างผิด-ผิดล้างบุญ

คำอธิบาย

การลบล้างความผิดด้วยอามัลที่ดี, ชิริกทำให้อามัลที่ดีเสียหาย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล