คำอธิบาย

คุฏบะฮฺญุมอัต ว่าด้วยการเชิญชวนให้ต้อนรับเดือนเราะมะฏอนด้วยการให้ความสำคัญกับอะมัลต่างๆ เช่นการถือศีลอด การอ่านอัลกุรอาน การรักษามารยาทในการถือศีลอดเป็นต้น

ส่งฟีดแบ็ก