จากสุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

คำอธิบาย

หนังสือเล็กๆ ที่ทางมูลนิธิเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาสังคม หาดใหญ่ ได้จัดแปลและรวบรวมมาจากข้อปฏิบัติต่างๆ ของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ที่ท่านได้แสดงแบบเอาไว้ในชีวิตประจำวัน โดยอ้างอิงหลักฐานและหะดีษต่างๆ ที่เศาะฮีหฺ เพื่อให้มุสลิมได้ถือปฏิบัติ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา


1. การให้สลามระหว่างกัน   
2. กล่าวขณะรู้สึกเจ็บปวด   
3. กล่าวเมื่อพบเห็นสิ่งประทับใจและเกรงว่าจะถูกอิจฉา
4. ละหมาดซุนนะฮฺที่บ้าน
5. ละหมาดฎูฮา ถือศีลอดซุนนะฮฺ และละหมาดวิตริ
6. ละหมาดซุนนะฮฺก่อนศุบหฺ
7. สีฟันก่อนละหมาด
8. การขลิบหนวด   
9. ปฏิบัติสิ่งต่างๆ เป็นจำนวนคี่   
10. อ่านสองสูเราะฮฺในละหมาดสุนัต
11. รีบละศีลอดเมื่อได้เวลา
12. กล่าวเมื่อรู้สึกเศร้าใจ
13. ขอดุอาอ์แก่บุตรหลานให้พ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งหลาย
14. วางสุตเราะฮฺ (สิ่งขวางกั้นข้างหน้า) ขณะละหมาด
15. ยันเท้าทั้งสองกับพื้นขณะสุญูด และประชิดเท้าด้วยกันปลายนิ้วเท้าชี้ไปยังกิบลัต
16. เมื่ออาหารตกหล่นให้หยิบ อย่าได้ทิ้งขว้าง
17. กล่าวเมื่อประสบปัญหาและอุปสรรค
18. ไม่ทรมานสัตว์ขณะเชือด
19. ขอความคุ้มครองจาก 4 ประการก่อนให้สลาม
20. กล่าวหลังจากสลามในละหมาดวิตริ ให้กล่าวว่า
21. กล่าวขณะเกิดลมพายุ ให้กล่าวดังนี้   
22. กล่าวขณะได้ยินไก่ขัน ให้กล่าวดังนี้   
23. กล่าวขณะเข้าตลาด   
24. กล่าวขณะฝนตก ให้กล่าวว่า   
25. กล่าวหลังจากฝนตก ให้กล่าวว่า   
26. อ่านขณะสุญูดตีลาวะฮฺ ให้อ่าน   
27. กล่าวเมื่อได้ยินฟ้าร้อง ให้กล่าวว่า
28. กล่าวขณะมีเพศสัมพันธ์ระหว่างสามี-ภรรยา ให้กล่าวว่า
29. มารยาทในการหาว ขณะหาวให้อดกลั้น อย่าเปล่งเสียงออกมา
30.  กล่าวเมื่อได้ยินสุนัขเห่าหอน และลาร้อง   
31. ดุอาอ์อิสติคอเราะฮฺ (ขอให้อัลลอฮฺเลือกสรรสิ่งที่ดีกว่า)

ส่งฟีดแบ็ก