คู่มือมุอ์มินในภาวะวิกฤตและศึกสงคราม

คำอธิบาย

หนังสือที่รวบรวมหลักฐานจากอัลกุรอานและซุนนะฮฺ เพื่อเป็นคู่มือสำหรับผู้ศรัทธาในการเผชิญหน้ากับความยากลำบาก เมื่อต้องเจอกับวิกฤต และความเลวร้ายของศัตรูผู้ก่อความอธรรม เพียบพร้อมด้วยบทดุอาอ์ต่างๆ ที่เปรียบเหมือนอาวุธประจำกายของผู้ศรัทธาทุกคนในสถานการณ์ตึงเครียดและคับขัน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

การเตรียมตัวในการเผชิญ กับวิกฤตและศึกสงคราม

 

แก่นแท้ของซิกิรฺและดุอาอ์

 

การกล่าวซิกิรและซอบัรฺ(อดทนอดกลั้น)

 

จุดยืนของมุสลิมต่อศึกสงคราม

 

ดุอาอ์เมื่อกลัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือผู้กดขี่

 

ดุอาอ์เมื่อรู้สึกลำบากใจและตกทุกข์

 

ดุอาอ์เมื่อต้องเผชิญกับศัตรู

 

ดุอาอ์เพื่อขอให้ศัตรูพ่ายแพ้

 

ดุอาอ์กุนูตนาซิละฮฺในละหมาด