ความประเสริฐของซุลหิจญะฮฺและบัญญัติว่าด้วยอุฎหิยะฮฺ

คำอธิบาย

อธิบายถึงความประเสริฐของอามัลต่างๆ ในเดือนซุลหิจญะฮฺสำหรับมุสลิมทุกคนที่ปรารถนาจะปฏิบัติตามซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ไว้อย่างคร่าวๆ แต่มีรายละเอียดสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง พร้อมกันนี้ได้อธิบายถึงบัญญัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับอุฎหิยะฮฺหรือการเชือดสัตว์กุรบานซึ่งเป็นซุนนะฮฺในเดือนนี้อีกเช่นเดียวกัน.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล