อิมามสี่มัซฮับกับอะกีดะฮฺด้านอัสมาอ์วัศศิฟาต

คำอธิบาย

เป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งที่คัดแปลจากหนังสือ “ความเชื่อของอิมามทั้งสี่มัซฮับ อบู หะนีฟะฮฺ, มาลิก, ชาฟิอีย์ และอะห์มัด” ของ ดร.มุหัมมัด อับดุรเราะห์มาน อัลคุมัยยิส โดยคัดเฉพาะประเด็นเรื่องการศรัทธาด้านอัสมาอ์วัศศิฟาต ซึ่งได้อธิบายชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของอิมามทั้งสี่ท่านนี้เกี่ยวกับความเชื่อด้านพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ เป็นหลักฐานยืนยันว่าทั้งสี่ท่านมีความเชื่อที่สอดคล้องกันกับหลักคำสอนของอัลกุรอาน สุนนะฮฺ เศาะหาบะฮฺ และบรรดาตาบีอีน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล