Hệ Phái Giáo Lý Của Bốn Vị Imam: Abu Hanifah, Malik, Ash-Shafi’y và Ahmad

Giới thiệu chung

Hệ phái giáo lý của bốn vị Imam: Là một bức thông điệp trình bày các tư tưởng, quan điểm và khái niệm các giáo lý nền tảng của bốn vị Imam lớn: Abu Hanifah, Malik, Ash-Shafi’y, và Ahmad bin Hambal – cầu xin Allah yêu thương họ -, mục đích để chứng minh rằng giáo lý của cả bốn hệ phái đều đúng theo những gì được nói trong Qur’an va Sunnah của Thiên sứ - cầu xin bình an & phúc lành cho Người -, những gì được các vị Sahabah noi theo cũng như những gì được các vị Tabi’een tiếp nối sau họ (Sahabah) trên con đường chân lý mà họ đã đi.
Và giữa các vị Imam này – Alhamdulillah – thực sự không có một sự bất đồng, tranh cãi nào về các nền tảng tôn giáo mà tất cả họ đều đồng thuận trên đức tin về các thuộc tính của Thượng Đế, đức tin rằng Qur’an là lời nói của Allah chứ không phải là tạo vật, và đức tin Iman theo khái niệm của họ bắt buộc phải là niềm tin bằng con tim và chiếc lưỡi, hơn nữa, họ đều đồng phản đối và phủ nhận hệ tư tưởng của những người thuộc phái hùng biện và suy luận như Jahmiyah và những nhóm lệch lạc khác đã bị ảnh hưởng bởi triết học Hy Lạp và các học thuyết mang tính suy luận và hùng biện.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: