ความหมายของหะดีษที่ว่า ผู้ต้องการทำกุรบานอุฎหิยะฮฺห้ามตัดเล็บและผม

คำอธิบาย

คำถาม จากหะดีษที่ท่านนบีกล่าวว่า ผู้ประสงค์ทำกุรบานอุฎหิยะฮฺนั้น ห้ามไม่ให้ตัดผลและเล็บ หะดีษดังกล่าวได้เจาะจงเฉพาะผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์อย่างเดียวหรือหมายรวมผู้อื่นด้วยหรือไม่ และคำว่าเส้นผมนั้นหมายถึงเส้นผมบนศีรษะอย่างเดียวหรือหมายรวมถึงเส้นขนตามส่วนอื่นๆ ร่างกายด้วยหรือไม่ ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

ส่งฟีดแบ็ก