ความหมายของหะดีษที่ว่า ผู้ต้องการทำกุรบานอุฎหิยะฮฺห้ามตัดเล็บและผม

คำอธิบาย

คำถาม จากหะดีษที่ท่านนบีกล่าวว่า ผู้ประสงค์ทำกุรบานอุฎหิยะฮฺนั้น ห้ามไม่ให้ตัดผลและเล็บ หะดีษดังกล่าวได้เจาะจงเฉพาะผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์อย่างเดียวหรือหมายรวมผู้อื่นด้วยหรือไม่ และคำว่าเส้นผมนั้นหมายถึงเส้นผมบนศีรษะอย่างเดียวหรือหมายรวมถึงเส้นขนตามส่วนอื่นๆ ร่างกายด้วยหรือไม่ ? ตอบโดยเชค อับดุลอะซีซ บิน บาซ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  ความหมายของหะดีษที่ว่า

  ผู้ต้องการทำกุรบานอุฎหิยะฮฺห้ามตัดเล็บและผม

  ] ไทย – Thai – تايلاندي [

  อับดุลอะซีซ บิน อับดุลลอฮฺ บิน บาซ

  แปลโดย : อันวา สะอุ

  ตรวจทานโดย : ซุฟอัม อุษมาน

  ที่มา : www.binbaz.org.sa

  2011 - 1432

  ﴿المقصود بحديث إذا رأيتم هلال ذي الحجة﴾

  وأراد أحدكم أن يضحي

  « باللغة التايلاندية »

  الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

  ترجمة: أنور إسماعيل

  مراجعة: صافي عثمان

  المصدر: الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ www.binbaz.org.sa

  2011 - 1432

  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

  ความหมายของหะดีษที่ว่า

  ผู้ต้องการทำกุรบานอุฎหิยะฮฺห้ามตัดเล็บและผม

  คำถาม

  ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

  «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»

  ความว่า “เมื่อพวกท่านได้เห็นจันทร์เสี้ยวเดือนซุลฮิจญะฮฺแล้ว และคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านนมีความประสงค์จะเชือดสัตว์กุรบาน เขาจงงดการตัดผมและตัดเล็บ"

  จากหะดีษนี้ได้เจาะจงเฉพาะผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์อย่างเดียวหรือหมายรวมผู้อื่นด้วยหรือไม่ และคำว่าเส้นผมนั้นหมายถึงเส้นผมบนศีรษะอย่างเดียวหรือหมายรวมถึงเส้นขนตามส่วนอื่นๆ ร่างกายด้วยหรือไม่ ?

  คำตอบ

  หะดีษบทนี้เป็นหะดีษเศาะฮีหฺ บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมในตำราหะดีษเศาะฮีหฺของท่าน รายงานจากอุมมุ สะละมะฮฺ เราะฎิยัลลอฮุอันฮา จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม กล่าวว่า

  «إذَا دَخَلَ شهر ذي الحجة ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا» [رواه مسلم عن أم سلمة]

  ความว่า “เมื่อเข้าสู่เดือนซิลฮิจญะฮฺ และบุคคลใดในหมู่พวกท่านประสงค์จะเชือดสัตว์กุรบาน เขาจงงดการตัดผมและตัดเล็บ"

  ในสายรายงานอื่นในสำนวนของหะดีษมีประโยค

  «وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا»

  “และห้าม(ตัดหรือดึง)เอาจากผิวหนังของเขาด้วย"

  ความมุ่งหมายของหะดีษนี้ คือ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะทำการอุฎหิยะฮฺไม่ว่าชายหรือหญิง ด้วยการที่ว่าเขาได้เสียสละเงินทองเพื่อซื้อสัตว์ที่จะทำอุฎหิยะฮฺแล้ว เขาผู้นั้นจะต้องงดเว้นจากการขจัดขนหรือเส้นผมจากร่างกายของเขาไม่ว่าจากศีรษะหรือจากส่วนอื่นๆ ของร่างกาย และไม่ควรตัดเล็บ จนกว่าเขาจะได้ทำการอุฎหิยะฮฺเสียก่อน

  การห้ามขจัดขนหรือเส้นผมในหะดีษบทดังกล่าวมิได้หมายรวมถึงผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮฺ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นจำเป็นที่ต้องโกนหรือตัดผมอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อผู้ที่ประกอบพิธีอุมเราะฮฺได้ทำการเฏาะวาฟและสะแอเสร็จเขาก็จะต้องโกนหรือตัดผม หรือผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์เมื่อขว้างเสาหิน (อัล-ญัมเราะฮฺ) เสร็จแล้วสามารถโกนหรือตัดผมได้ แม้ว่าเขามีความประสงค์จะทำการอุฎหิยะฮฺก็ตาม

  แต่ควรระวังว่า ผู้ที่ประกอบพิธีหัจญ์หรืออุมเราะฮฺที่มีความประสงค์จะทำอุฎหิยะฮฺด้วยนั้น อนุญาตให้เขาทำได้เฉพาะการโกนหรือตัดผมเพราะพิธีการหัจญ์และอุมเราะฮฺเท่านั้น แต่เขาจะต้องไม่โกนขนรักแร้ และขนอื่นๆ หรือตัดเล็บของเขา จนกว่าจะได้ทำการอุฎหิยะฮฺให้เสร็จสิ้นเสียก่อน

  ที่มา http://www.binbaz.org.sa/mat/11670

  แหล่งอ้างอิง:

  เว็บไซต์เชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ www.binbaz.org.sa

  หมวดหมู่เนื้อหา: