คุฏบะฮฺ : สัญญาณวันสิ้นโลกและจุดยืนของมุสลิม

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์เกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลก อธิบายประเภทต่างๆ ทั้งสัญญาณเล็ก สัญญาณใหญ่ สัญญาณดี สัญญาณเลว จุดยืนของผู้ศรัทธาต่อสัญญาณวันสิ้นโลก ตัวอย่างในภาพรวมในสังคมที่เกี่ยวกับสัญญาณวันสิ้นโลก ..

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล