Ylymly döredijilikler

  • video-shot

    YOUTUBE

    Azanyň türkmen diline terjimesi bilen, owadan sesli aýdylyşy

  • Namaz kitaby Türkmençe

    PDF

    Namaz kitaby: "Fykh al-Muýesser" kitabyndan alnan, bu gysgaça makalada, namaz sözüniň manysy, onuň hökümi we okalmaly wagtlary, barada ýazylandyr. Şeýle-de bu makalada, azan we kamat sözüniň manysy, olaryň hökümi we aýdylyş sypatlary barada hem, ýazylandyr.

Sahypa : 1 - dan : 1
Siziň pikiriňiz bize möhümli