Ang Pag-aayuno

Maikling buod

Kung ang pag-aayuno ay hindi isang banal na pagsagawa ng pagsamba, o ang biyaya nito ay hindi sagana, hindi na sana ito ipinag-utos ng Allah sa lahat ng mga nananampalataya.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna