Ang Islam sa Iglap na Pananaw

Pagsusuri: Nur Maguid

Maikling buod

Ang Muslim ay isang naniniwala at nananalig sa Diyos at nagsusumikap na magampanan at maisaayos ng ganap ang kanyang buhay ayon sa ipinahayag na patnubay (Qur’an) at mga aral (Sunnah) ng Propeta. Siya ay nagpupunyagi upang makapagtatag ng isang makabuluhang lipunan ayon din sa naturang patnubay at aral.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: