Ang Islam

Ang Islam

Maikling buod

Isang maikling pagpapakilala sa Islam sa loob ng 5 na minute, ipinapaliwanag nito ang kahulugan ng Islam at pagsamba sa Allah lamang, isang napakagandang pagpapaliwanag sa maikling panahon lamang na nababagay sa mga taong kulang ang oras sa pakikinig sa mahahabang paliwanag tungkol sa Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: