Ang Sufiyyah

Ang manunulat : Salamuddin Casim

Maikling buod

Ang Buod na pahayag tungkol sa katotohanan ng Sufiyyah o Tasawwuf sa wikang tagalog

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna