Ang paniniwala sa kapalaran

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa paniniwala sa naitakdang kapalaran

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna