Ang Kapatiran sa Islam

Ang lektor : Muhammad Abbas

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

Ang Kapatiran sa Islam, ipinaliwanag dito kung gaano kahalaga ang kapatiran sa Islam kung saan ito ay mas mahalaga kaysa pagkakapatid sa dugo at ang mga mananampalataya lamang ang tanging tunay na magkakapatid na siya ring itinuro ng Islam na dapat magkaisa ang lahat ng mananampalataya sapagkat sila ay magkakapatid.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Dammam

Ang mga kategorya: