• Tagalog

    📌Ang Pamagat ng Khutbah : "Ang Corona Virus" ✏ni Sheikh Abdul Razzak bin Abdul Muhsin Albadr 💡Mga Punto ng Khutbah : 1/ Ang pagtangan nang mahigpit sa Allah sa mga panibagong pangyayari at mga pagsubok. 2/ Mga mahalagang aral patungkol sa Corona Virus. 3/ Ang panggamot o paghanap ng lunas sa Shariah ng Islam.

Mga kumento o puna