• Tagalog

    Ang manunulat : Muhammad Mendoza Pagsusuri : Salamuddin Casim

    Bilang Muslim, dapat nating bigyan ng pansin ang ilang mahahalagang bagay hinggil sa itinakdang pag-aayuno tuwing buwan ng Ramadan upang malaman ang kahalagahan nito at ang mga biyayang makakamtan sa matapat na pagtupad nito .

Mga kumento o puna