Mga Tanong at Sagot Tungkol sa Salah

Pag-akda : Abdul-Aziz Bin Abdullah Bin Baz

Pagsalin:

Pagsusuri: Nur Maguid

Maikling buod

Ano po ang hatol kapag nalamang ang isinagawang salay ay hindi pala nakaharap sa qiblah sa kabila ng lahat ng pagsisikap na alamin ang qiblah? Mayroon po bang pagkakaiba kung ang pangyayaring ito ay naganap sa lugar ng mga Muslim o sa lugar ng mga di-Muslim o sa isang ilang na lugar?

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster