Ang mga Alituntunin sa Pagkain

Pag-akda :

Maikling buod

Inatasan ng Allah ang Kanyang mga lingkod na kumain ng mga pagkaing nakabubuti at ipinagbawal Niya sa kanila ang mga pagkaing nakasasama. Sinasabi Niya (2:172): "O mga mananampalataya, kumain kayo ng mga nakabubuti na itinustos Namin sa inyo.…"

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster
Mga kumento o puna