Alintuntunin sa mga Pagkain

Maikling buod

Ang aklat na ito ay sumasaklaw sa alintuntunin sa mga pagkain at ipinahihintulot nito at sa Pagkakatay at mga kondisyon nito at magagandang asal sa pagkain at pag-inom.

Download

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna