Ang Pagpapakamatay

Ang Pagpapakamatay

Maikling buod

Isang Maikling video ukol sa pagpapakamatay; panganib nito at kasalanan nakalaan para sa taong gumagawa nito

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna