Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag patungkol sa kadakilaan at kahalagahan ng paggunita sa Allah at gantimpalang inilaan ni Allah sa taong madalas gunitan Siya.

Mga kumento o puna