Ang Kadakilaan ng Paggunita sa Allah

Ang Kadakilaan ng Paggunita sa Allah

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag patungkol sa kadakilaan at kahalagahan ng paggunita sa Allah at gantimpalang inilaan ni Allah sa taong madalas gunitan Siya.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna