Ang Kadakilaan ng Panalangin (Du’a)

Ang Kadakilaan ng Panalangin (Du’a)

Maikling buod

Ang Kadakilaan ng Panalangin: ipinapaliwanag dito kung gaano kahalaga ang Dua sa wikang tagalog

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: