Ang Kadakilaan ng kawang-gawa (Tagalog)

Ang Kadakilaan ng kawang-gawa (Tagalog)

Maikling buod

Isang Pagpapaliwanag tungkol sa kadakilaan ng kawang-gawa at ang kahalagahan nito sa buhay ng isang Muslim at sa sambayanang Muslim.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna