Ang pagsuri sa sarili (Tagalog)

Ang pagsuri sa sarili (Tagalog)

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag sa wikang tagalog ukol sa pagsusuri sa sarili ng bawat mananampalataya na nararapat ng bawat isa bago pa man dumating ang araw ng Paghuhukom

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna