Ang pagsuri sa sarili (Tagalog)

Ang pagsuri sa sarili (Tagalog)

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag sa wikang tagalog ukol sa pagsusuri sa sarili ng bawat mananampalataya na nararapat ng bawat isa bago pa man dumating ang araw ng Paghuhukom

Mga kumento o puna