Ang kabutihan ng Pagpaparating ng mensahe ng Islam

Ang kabutihan ng Pagpaparating ng mensahe ng Islam

Maikling buod

isang maikling video tungkol sa pagpaparating ng mensahe ng Islam at pagpapalaganap nito sa lahat

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna