Ang kabutihan ng apat na mga salita

Ang kabutihan ng apat na mga salita

Maikling buod

Isang maikling video tungkol sa kabutihan at kahalagahan ng apat na salita

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna