Ang Kabutihan ng Salaatul Wit’r

Ang Kabutihan ng Salaatul Wit’r

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa Kabutihan ng Salaatul Wit’r, Kapakinabangan nito at Bilang ng mga Rak`ah nito

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: