Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Maikling buod

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna