Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin

Mga kumento o puna