Ang Patnubay ay mula sa Allah

Ang Patnubay ay mula sa Allah

Maikling buod

Ang patnubay ay mula sa Allah, Siya lamang ang may kakayahang magbigay ng gabay at patnubay sa Kanyang alipin

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: