Pakikinabang sa balat ng patay na hayop

Pakikinabang sa balat ng patay na hayop

Maikling buod

Ang mga alituntunin ng pakikinabang sa balat ng patay na hayop

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna