Mga probisyon ng Tahara

Maikling buod

Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa mga pamamaraan o mga probisyon ng pagdadalisay o paglilinis ng isang muslim

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna