Mga probisyon sa Pagdarasal

Maikling buod

Ang Audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa mga alituntunin at probisyon ng padarasal

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: