Mga probisyon patungkol sa regla at pagdurugo ng bagong panaganak

Maikling buod

Itong audio na ito ay nagpapaliwanag tungkol sa mga probisyon ng Regla at pagdurugo ng bagong panganak

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna