Mga probisyon ng pagdrasal sa Biyernes

Maikling buod

Ang audio na ito ay nagpapaliwanag patungkol sa mga hatol o probisyon ng pagdarasal sa Biyernes

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: