Ang Alituntunin ng Paglilinis (1) Ang Pambungad

Ang Alituntunin ng Paglilinis (1) Ang Pambungad

Maikling buod

Ang Alituntunin ng paglilinis at mga pamamaraan nito sa wikang tagalog

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna