mga kadahilanan ng pagpasok sa paraiso

Ang lektor : Salamuddin Casim

Maikling buod

isang vedio na isinasalaysay ng lektor ang mga dahilan para makapasok ang tao sa paraiso

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: