Ang Tunay na Muslim

Ang Tunay na Muslim

Maikling buod

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah sa Qur’an: (Bagkus, siya na isinuko niya ang kanyang sarili sa Allah habang gumagawa ng kabutihan), kasunod ang pagpapaliwanag tungkol sa kung sino ang tunay na Muslim.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: