Ang Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin

Ang Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa Alituntunin ng Pagtaas ng mga Kamay habang Nananalangin kalakip ang pagbanggit sa mga Kalagayan ng Hindi Ipinahihintulot ang Pagtaas ng mga Kamay dito.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Ang mga kategorya: