Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (03) Mga hindi Nakasisira ng Pag-aayuno

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (03) Mga hindi Nakasisira ng Pag-aayuno

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Mga kumento o puna