Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (12) Mga kabutihan at alituntunin ng pagbabasa ng Qur’an

Tatlumpong aralin tungkol sa Pag-aayuno (12) Mga kabutihan at alituntunin ng pagbabasa ng Qur’an

Ang lektor : Saddam Said

Pagsusuri: Salamuddin Casim

Maikling buod

30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster